Kopje visie

Samen maken we  de binnenstad van Nijkerk nog aantrekkelijker  voor bezoekers en bewoners. Een kloppend economisch hart, verleidelijk om te komen winkelen. Een levendige en gezellige plek, waar je uitstekend kunt wonen of gewoon graag wilt zijn.

November 2015 heeft het platform Binnenstad Nijkerk de visie “Aantrekkelijk Nijkerk”  gepresenteerd voor de binnenstad van Nijkerk. Met elkaar gaan we de visie in 2016 uitwerken in concrete plannen. De gemeente geeft hiervoor de ruimte en ondersteunt ons binnen haar kaders zoals blijkt uit het raadsbesluit van 16 februari 2016.