Werkdocument kopjes paginas PBN 08062018

P
Onderzoek gratis parkeren

Het college van B&W gaat onderzoeken wat het betekent om 2 uur gratis parkeren (blauwe zone) voor de binnenstad in te stellen en het parkeren langs de weg voor een deel te handhaven. We hebben als Platform om dit onderzoek gevraagd.

Ons verzoek komt voort uit een tussenrapportage die we hebben gemaakt over de actualisering van het parkeerbeleid. De gemeenteraad had om deze actualisatie gevraagd.
Meer lezen…

p

p

Verkeersplan overhandigd aan het college

Wethouders Wim van Veelen en Patricia van Loozen ontvingen uit handen van Jan van den Brink het verkeersplan voor de binnenstad. Het plan kwam tot stand door veel interactie met o.a. bewoners, eigenaren van vastgoed en de detailhandel. Overigens niet zonder slag of stoot en er zijn nog discussiepunten die in het vervolgproces zullen terugkomen. Maar de uitgangspunten uit de Visie Aantrekkelijk Nijkerk zijn overeind gebleven. Een belangrijke basis is gelegd. De wethouder uitte zijn waardering voor het vele werk dat is verzet. Nu is de politiek aan zet.

Klik hier voor de aanbiedingsbrief.

Verkeersplan voor meer aantrekkelijke en veilige binnenstad

Wat is een binnenstad zonder goede bereikbaarheid en veilige wegen! We hebben daarom een Verkeersplan gemaakt met als  vier hoofdthema’s:

  • Parkeren bij goed bereikbare bronpunten
  • Een autovrije binnenstad
  • Minder doorgaand verkeer en meer veiligheid
  • Fietsers mindervaliden en openbaar vervoer .

Het gaat dan over zaken als: aanwijzen bronpunten voor parkeren, afschaffen maaiveld-parkeren, wel- of geen tunnel onder het Kerkplein, Shop&Go-plekken, rij-routes voor  verkeer en veilige fietsroutes.

Het plan is gemaakt door bewoners en winkeliers uit de binnenstad. Dat was geen eenvoudige klus, want natuurlijk zijn er veel verschillende belangen. Aan de hand van een concept-plan hebben we in een open dialoog een scala van onderwerpen bediscussieerd en oplossingen gezocht. Er zijn twee informatieavonden gehouden en er zijn honderden gesprekken gevoerd. Zowel persoonlijk als via social media/mail. Zie hier de Reactienota.

Naar aanleiding van de binnengekomen reacties hebben we het verkeersplan op onderdelen aangepast. Op 10 oktober jl. hebben we het aangepaste plan in de Schakel gepresenteerd. We gaan ons definitieve Verkeersplan binnenkort voor besluitvorming aanbieden aan het college van B&W. Zij zijn vervolgens aan zet om een oordeel te geven op ons plan. De gemeente zal bij het vaststellen van de verkeersmaatregelen uit het Verkeersplan de wettelijke bezwaar en beroepsprocedure volgen.

Om belanghebbenden te informeren hebben we een nieuwe folder laten drukken met ons definitieve Verkeersplan en onder 2200 inwoners en ondernemers  in en rondom onze binnenstad verspreid. U kunt de folder hier vinden.