Platform Binnenstad Nijkerk heeft zich laten zien in 2017

Er waren in 2017 ruim 73.000 kopjes koffie en thee voor nodig, 2000 uur vergaderen, tientallen bijeenkomsten, honderden e-mails en telefoontjes, meerdere brochures en folders. Maar dan staat er ook een Platform Binnenstad Nijkerk met 127 actieve inwoners en ondernemers. De lijst met plannen die het Platform het afgelopen jaar heeft gemaakt is indrukwekkend.

De gemeente Nijkerk gaf de ruimte aan inwoners en ondernemers in de binnenstad om zelf met plannen te komen om de binnenstad aantrekkelijker te maken. En die ruimte is met groot enthousiasme en veel inzet opgepakt door de mensen van het Platform Binnenstad Nijkerk.

Voorzitter Hiltjo Graafland: “Wat ben ik trots op al die betrokken inwoners en ondernemers, die zowel tijd en moeite geïnvesteerd hebben in hun eigen binnenstad. De gemeente kan nog zoveel ruimte geven, maar er moeten ook mensen zijn die de ruimte oppakken, zelf met een visie en plannen komen en zich inzetten voor draagvlak. Inwoners en ondernemers in de binnenstad hebben laten zien dat participatie, ook rondom gevoelige thema’s, tot mooie resultaten kan leiden”.

Een greep uit de lijst met plannen die in 2017 gemaakt zijn of waaraan is meegewerkt:

 • Nijkerk promotie: ontwikkeling en introductie concept Circle of Food, marketingplan en logo en slogan Lekker Nijkerk
 • Plan van aanpak Stimuleringsfonds Vastgoed Eigenaren
 • Aanzet tot Oprichting Vereniging Vastgoed Eigenaren Binnenstad Nijkerk
 • Start concept Nieuwe Winkelstraat
 • Herinrichtingsplan van Reenenpark
 • Herinrichtingsplan Frieswijkstraat
 • Herinrichtingsplan Torenstraat/Callenbachstraat
 • Beeld Kwaliteitsplan Binnenstad
 • Verkeersplan
 • Opzet vrijwilligerspool voor evenementen
 • Jaarkalender evenementen
 • BIZ plan ontwikkeld en in stemming gebracht
 • Schetsplan ontwikkeling Havenkom
 • Schetsplan ontwikkeling Kerkplein

Het komende jaar zal het Platform Binnenstad Nijkerk verder professionaliseren.

Hiltjo Graafland: “We hebben een visie en die hebben we uitgewerkt in plannen. De komende jaren gaan die plannen uitgevoerd worden. Er moet nog heel veel werk verzet worden en dat kun je niet blijvend verwachten van alleen maar vrijwilligers. Bovendien willen we dat er voor iedereen een  meer herkenbare vertegenwoordiging geregeld is. Daarom is een professionaliseringsslag nodig”