Platform Binnenstad Nijkerk 2.0 kan van start

Het Platform Binnenstad Nijkerk heeft een plan gemaakt voor de doorontwikkeling en verdere professionalisering van het Platform. Dit om ook op lange termijn de ambities voor een aantrekkelijke binnenstad waar te kunnen maken. Het plan is goedgekeurd door het college van B&W en de besturen van de Nijkerkse Ondernemers Vereniging (NOV) en de Vereniging Vastgoed Nijkerk (VVN). Het vernieuwde Platform kan hiermee van start!

Het Platform Binnenstad Nijkerk is in 2016 opgericht als vrijwilligersorganisatie, in het kader van burgerparticipatie. Op basis van de visie “Aantrekkelijk Nijkerk” heeft een zevental werkgroepen in overleg met inwoners en ondernemers diverse concrete plannen gemaakt en uitgevoerd. De regiegroep van het Platform heeft dit werk gefaciliteerd en gecoördineerd. De opzet was een netwerkorganisatie, bestaande uit vrijwilligers aangevuld met ambtenaren van de gemeente. Dit heeft veel opgeleverd, maar vraagt ook veel inzet van een groot aantal vrijwilligers. Daarnaast zijn er nog diverse andere partijen actief voor de binnenstad, zoals bijvoorbeeld de Nijkerkse Ondernemers Vereniging (NOV).

Het Platform Binnenstad Nijkerk 2.0 is ontworpen om het werk voor de binnenstad zoveel mogelijk bij elkaar te brengen in een steviger gestructureerde organisatie die functioneert als “het bedrijf van de binnenstad”. Het wordt een gelijkwaardige samenwerking tussen de NOV, VVN, bewoners van de binnenstad en de gemeente, dus de partijen die een direct belang bij een bruisende binnenstad hebben. In dit kader wordt in overleg met elkaar bepaald wat er gaat gebeuren. Naast een bestuur komen er net als bij het huidige Platform werkgroepen die de plannen concreet maken en uitvoeren. De huidige werkgroepen zullen grotendeels in de nieuwe overgaan, waarbij zoveel mogelijk alle belanghebbenden vertegenwoordigd zullen zijn.

Voorzitter Han Verhoog van het Platform Binnenstad Nijkerk: “We zijn enthousiast over deze vernieuwde opzet. Hiermee bouwen we verder op het goede werk van de afgelopen jaren en borgen we ook voor de toekomst de betrokkenheid, energie en de belangenbehartiging van diegenen voor wie een aantrekkelijke binnenstad van direct belang is.” Wethouder Wim Oosterwijk: “Als gemeente begroeten wij deze doorontwikkeling van harte. Een aantrekkelijk centrum is voor Nijkerk essentiëler dan ooit in deze tijden van verandering. We zetten zo een volgende stap op de weg van burgerparticipatie, een traject waar Nijkerk landelijk gezien behoorlijk vooroploopt.”

Op dit moment zijn bewoners nog niet vertegenwoordigd. Hiervoor is het nodig dat de bewoners van de binnenstad zich eerst gaan verenigen. De gemeente zal hiervoor het initiatief nemen. Te denken valt aan bijvoorbeeld een wijk- of buurtvereniging.