Wethouder Marly Klein blij met initiatief stadsdichter voor poëzieroute

Start ontwikkeling Poëzieroute Nijkerk: onthulling eerste gedicht

Tijdens de landelijke Poëzieweek (van 25 t/m 31 januari 2018) is op donderdag 25 januari 2018 voorafgaand aan de raadsvergadering om 19.00 uur een gedicht onthuld op de gevel van het oude stadhuis aan de Kolk. Dit gedicht is bedoeld als de eerste schakel in een Poëzieroute door Nijkerk. Het initiatief hiervoor is genomen door de Nijkerkse stadsdichter Bert Jurling en wordt ondersteund vanuit het Platform Binnenstad Nijkerk, waarbinnen diverse partijen en personen bijdragen aan een Aantrekkelijk Nijkerk.

Wethouder Marly Klein: “Met de onthulling van het eerste stadsgedicht van de poëzieroute krijgt onze stadsdichter een breed podium. De gedichten liggen letterlijk op straat en dragen op een creatieve manier bij aan een aantrekkelijke binnenstad”.

Bert Jurling trad begin 2017 aan als stadsdichter van Nijkerk en heeft al diverse malen een bijdrage kunnen leveren aan een belangrijke gebeurtenis, activiteit of evenement in onze gemeente:

  • Bijdrage aan de bundel ‘Geef Vrijheid Door’ (4 en 5 mei 2017)
  • Embleemgedicht voor Therese Klompenhouwer (wereldkampioene biljarten)
  • Verschillende gedichten in de Stad Nijkerk
  • Gedicht voor ‘dementie-vriendelijk Hoevelaken’
  • Gedicht bij jubileum Bibliotheek Nijkerk – Hoevelaken

In Nijkerk wordt nu een begin gemaakt met een Poëzieroute met gedichten op markante plaatsen buiten. Het plaatsen van poëtische teksten in de openbare ruimte kan voor bepaalde locaties een duidelijke verrijking en meerwaarde betekenen. Soms kan een gedicht gekoppeld worden aan het historische karakter van een bepaalde plek. Inwoners en bezoekers kunnen even stilstaan bij een gedicht op een betekenisvolle plaats en dat bewust in zich opnemen en even genieten. De Poëzieroute is een ketting met vele schakels en de eerste schakel is onthuld op donderdag 25 januari 2018. Bert Jurling wil de komende tijd nieuwe schakels aan deze poëzieketting gaan ontwikkelen op 10 tot 15 locaties. Per locatie zal hij met betrokkenen per keer tot een plan komen en daar medestanders en budget voor zoeken. De Poëzieroute kan op termijn gaan aansluiten of integreren met andere (wandel-)routes zoals een stadswandeling of kunstroute.

Platform blij met steun van gemeenteraad

De gemeenteraad van Nijkerk heeft op donderdag 30 maart brede steun gegeven aan de uitwerking van de Visie Aantrekkelijk Nijkerk m.b.t. Kerkplein en Havenkom. Alle fracties gaven de complimenten aan het Platform en de ambtelijke ondersteuning voor het geleverde werk en de mooie samenhangende plannen. De raad heeft in een motie unaniem de wens uitgesproken dat het Platform Binnenstad Nijkerk in gesprek gaat met de petitie-indieners over het parkeerbeleid. Het Platform wil daarmee op korte termijn starten. Het Platform is ook blij dat de gemeente in gesprek gaat met ABZ over de ontwikkeling van het havengebied.

Hiltjo Graafland: “We zijn ontzettend blij dat vandaag een belangrijke stap gezet is voor de toekomst van onze binnenstad en we gaan vol vertrouwen verder”.