Platform blij met steun van gemeenteraad

De gemeenteraad van Nijkerk heeft op donderdag 30 maart brede steun gegeven aan de uitwerking van de Visie Aantrekkelijk Nijkerk m.b.t. Kerkplein en Havenkom. Alle fracties gaven de complimenten aan het Platform en de ambtelijke ondersteuning voor het geleverde werk en de mooie samenhangende plannen. De raad heeft in een motie unaniem de wens uitgesproken dat het Platform Binnenstad Nijkerk in gesprek gaat met de petitie-indieners over het parkeerbeleid. Het Platform wil daarmee op korte termijn starten. Het Platform is ook blij dat de gemeente in gesprek gaat met ABZ over de ontwikkeling van het havengebied.

Hiltjo Graafland: “We zijn ontzettend blij dat vandaag een belangrijke stap gezet is voor de toekomst van onze binnenstad en we gaan vol vertrouwen verder”.