KERKPLEINKerkplein


Werkgroep

Het voormalige Jumbo-terrein, de Torenstraat en het gebied rond de Grote Kerk is één van de belangrijkste herontwikkelinggebieden in de binnenstad. Samen met stake-holders zoals omwonenden, ondernemers, vertegenwoordigers van organisaties hebben we als Platform een werkgroep Kerkplein in het leven geroepen.

De rol van de werkgroep is om een zo breed mogelijk draagvlak voor de planontwikkeling op en rond het Kerkplein te creëren, teneinde de vereiste procedures (bestemmingsplan, vergunningen c.a.) en besluitvorming in de gemeenteraad zo soepel mogelijk te laten verlopen en er geen tijd verloten gaat in eindeloze discussies.

Overleg

Inmiddels zijn er o.l.v. Jan van den Brink drie bijeenkomsten geweest. Medio juli een startbijeenkomst en twee overleggen met de projectontwikkelaar. In beide overleggen heeft de architect (Willem-Alex Jansen) ons in een open discussie meegenomen de ontwikkeling van het plan. Op 30 augustus is door de leden van de werkgroep positief gereageerd op de denkrichtingen. Op 4 oktober is o.a. aan de hand van een een maquette de doorontwikkeling van het plan gepresenteerd. O.a. werd daardoor de beoogde gevelwand langs de Torenstraat duidelijk zichtbaar. Na een brainstorm-moment kon ieder lid zijn reactie geven. Deze waren overwegend positief, m.d.v. dat vertegenwoordiger van St. Stadsgezicht moeite heeft met de bouwmassa langs de Torenstraat.

Gemeenteraad

Samen met alle partijen wil de gemeenteraad een passende en kwalitatief hoogwaardige invulling op deze unieke locatie. Bij de behandeling van het bestemmingsplan binnenstad heeft de raad aangegeven hoe ze betrokken wil worden en dat ze in het eerste kwartaal van 2019 nog een keer over de uitwerking van het plan wil spreken/besluiten. Dan zal het o.a. gaan over het voorlopig ontwerp en de daarbij voorgestelde bouwhoogten, het parkeren, (sociale) veiligheid, e.d. Download hier het Amendement

Inloopbijeenkomst

Op 29 oktober a.s. organiseren Gemeente Nijkerk, Van Wijnen Projectontwikkeling Midden, Woningstichting Nijkerk en Smink Vastgoed tussen 19.00 en 21.00 uur een inloopvond in het stadhuis. Graag horen zij uw aandachtspunten en vragen. U kunt elk moment binnenlopen, er is geen centrale presentatie. Omwonenden zijn per brief persoonlijk uitgenodigd.