Inrichting Spoorstraat en verkeersmaatregel Colthoflaan

Het voorstel is om de Spoorstraat in te richten als binnenstadsgebied, zodat er een duidelijke en aantrekkelijke verbinding van en naar het centrum komt. Meer groen, een smallere weg en bestrating in plaats van asfalt. Voor de Colthoflaan hebben we eenrichtingverkeer voorgesteld om sluipverkeer tegen te gaan.

Op 11 december 2018 hebben we het schetsontwerp gepresenteerd aan omwonenden. Aanwezigen konden reageren, vragen stellen en reactielijsten invullen. Ons antwoord op de vragen, wensen en reacties leest u in de reactienota

Op basis van de ontvangen reacties hebben wij op een aantal punten het ontwerp voor de Spoorstraat aangepast. Het gaat dan met name over het parkeren en het groen. Het aangepaste ontwerp ziet u hieronder.
Veel reacties gaan over de verkeersmaatregel Coltoflaan en de afwikkeling van het verkeer in het gebied. De gemeente moet hierover uiteindelijk een beslissing nemen. Wij hebben de suggesties en reacties voor de verkeersmaatregel daarom aan de gemeente doorgegeven.

Het aangepaste ontwerp voor de Spoorstraat bieden wij aan de gemeente aan. De gemeente organiseert de formele inspraakprocedure hierover en start na de inspraak en besluitvorming de herinrichting.