Van Reenenpark
c

College stelt ontwerp vast. Vasn Reenenpark

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het herinrichtingsontwerp voor het Van Reenenpark vastgesteld (zie tekening). Het wordt een mooi park, met behoud van de monumentale waarden en dat voldoet aan alle moderne eisen voor de openbare ruimte. Het park wordt vergoot en voorzien van wandelpaden. Het blijft een plek om te herdenken en te ontmoeten. Verder komt er nieuwe bestrating, verlichting en wordt de weg rond het park smaller.

Parkeren

De bewoners van het Van Reenenpark hechten aan een plek voor de tweede auto. Dat zou een verandering in het parkeerbeleid vragen. Vooruitlopend op de uitkomsten van een onderzoek hierna is besloten om in het monumentale deel tijdelijk op het trottoir een aantal vergunninghouderplaatsen te maken. In het nieuwere deel van het park en in het Kerkepad mogen de bewoners de oprit naar hun woningen gebruiken voor het parkeren. Daarnaast wordt in het nieuwere deel van het Van Reenenpark ‘vergunning parkeren’ op de rijbaan mogelijk.

Bomen, lantaarnpalen, fontein en monumentVan Reenenpark Nijkerk

Sommige bewoners maken zich zorgen over de lichtval in hun woning wanneer er bomen worden geplaatst  in het trottoir rondom het park. Ook zijn er zorgen over nieuwe lantaarnpalen. In overleg met bewoners zal hier maatwerk geleverd worden. De bomen en lantaarnpaal voor de voormalige Marchausseekazerne zijn geschrapt.

Vele reacties kwamen bij het college binnen met het verzoek om de fontein te behouden en die blijft. In het ontwerp is ook een pad voor het monument bedacht. Met de aanleg van dit pad, is het monument aan de voorzijde altijd goed bereikbaar.

Sluipverkeer Kerkepad

Aan het Kerkepad geldt een gesloten-verklaring. Aanwonenden hebben last van sluipverkeer. Het college kiest er echter niet voor om een paal te plaatsen. De reden is dat er verkeerstromen rondom de binnenstad gaan veranderen. De gemeente kiest er voor om eerst de effecten hiervan af te wachten.

Inloopavond ontwerp van Reenenpark

Afgelopen woensdag is er een bijeenkomst in De Schakel geweest om het definitief ontwerp van het Van Reenenpark met bewoners en andere belanghebbende te delen. Hierbij was vooral enthousiasme te bespeuren voor het ontwerp van het park. Het verdwenen asfalt, en de stenen die  ervoor in de plaats komen, konden rekenen op de goedkeuring van de bezoekers. Er is bij het ontwerp rekening gehouden met de monument-status van het park. Ook zijn de opmerkingen meegenomen die in eerdere bijeenkomsten gemaakt zijn. Volgende week bieden we het plan aan het college aan.

Herinrichting Van Reenenpark

Een mooier, groener en minder rommelig Van Reenenpark, dat qua uitstraling aansluit bij de Oosterpoort, daar gaan we voor. Na de informatieavond (19 januari) over het concept ontwerp voor de herinrichting, hebben we een definitief ontwerp gemaakt dat we aan het college van Burgemeester en Wethouders aanbieden.

Tijdens de informatieavond in januari zijn veel vragen gesteld. Wij hebben daarop gereageerd. De vragen en antwoorden leest u in de Reactienota.

Op woensdag 31 mei 2017 organiseren we een inloopbijeenkomst over het definitief ontwerp. Tussen 19.30 uur en 21.00 uur zijn we aanwezig in De Schakel (Oranjelaan 10) om vragen te beantwoorden. Omwonenden zijn persoonlijk uitgenodigd voor de inloop.

Informatieavond van Reenenpark

Op 19 januari jl. was de informatieavond voor bewoners van het van Reenenpark. De landschapsarchitect heeft uitgelegd welke uitstraling het het park zal krijgen in het ontwerp. Daarbij is rekening gehouden met gesprekken die de werkgroep al had gevoerd met bewoners en belanghebbenden.
Het monumentale park krijgt een prachtige uitstraling met een eigen intieme sfeer, die past bij de uitstraling van het gerenoveerde Molenplein. Hier vinden mensen een rustpunt bij de monumenten in de natuurlijke omgeving van het park. De bomen en begroeiing versterken deze beleving. Vanaf het station komt er zo een mooie looproute die een verbinding legt naar de binnenstad. Er worden mooie materialen gebruikt die passen bij het nieuwe uiterlijk van de stad. Er werd positief gereageerd op het voorlopige ontwerp door de bezoekers van deze bijeenkomst. Zij konden hun opmerkingen kwijt, en deze worden meegenomen in een definitief ontwerp. Dit ontwerp wordt als advies aan de gemeente aangeboden. Als de reactie hierop positief is kunnen de werkzaamheden mogelijk dit jaar nog beginnen.