Inloopavond ontwerp van Reenenpark

Afgelopen woensdag is er een bijeenkomst in De Schakel geweest om het definitief ontwerp van het Van Reenenpark met bewoners en andere belanghebbende te delen. Hierbij was vooral enthousiasme te bespeuren voor het ontwerp van het park. Het verdwenen asfalt, en de stenen die  ervoor in de plaats komen, konden rekenen op de goedkeuring van de bezoekers. Er is bij het ontwerp rekening gehouden met de monument-status van het park. Ook zijn de opmerkingen meegenomen die in eerdere bijeenkomsten gemaakt zijn. Volgende week bieden we het plan aan het college aan.

Herinrichting Van Reenenpark

Een mooier, groener en minder rommelig Van Reenenpark, dat qua uitstraling aansluit bij de Oosterpoort, daar gaan we voor. Na de informatieavond (19 januari) over het concept ontwerp voor de herinrichting, hebben we een definitief ontwerp gemaakt dat we aan het college van Burgemeester en Wethouders aanbieden.

Tijdens de informatieavond in januari zijn veel vragen gesteld. Wij hebben daarop gereageerd. De vragen en antwoorden leest u in de Reactienota.

Op woensdag 31 mei 2017 organiseren we een inloopbijeenkomst over het definitief ontwerp. Tussen 19.30 uur en 21.00 uur zijn we aanwezig in De Schakel (Oranjelaan 10) om vragen te beantwoorden. Omwonenden zijn persoonlijk uitgenodigd voor de inloop.

Informatieavond van Reenenpark

Op 19 januari jl. was de informatieavond voor bewoners van het van Reenenpark. De landschapsarchitect heeft uitgelegd welke uitstraling het het park zal krijgen in het ontwerp. Daarbij is rekening gehouden met gesprekken die de werkgroep al had gevoerd met bewoners en belanghebbenden.
Het monumentale park krijgt een prachtige uitstraling met een eigen intieme sfeer, die past bij de uitstraling van het gerenoveerde Molenplein. Hier vinden mensen een rustpunt bij de monumenten in de natuurlijke omgeving van het park. De bomen en begroeiing versterken deze beleving. Vanaf het station komt er zo een mooie looproute die een verbinding legt naar de binnenstad. Er worden mooie materialen gebruikt die passen bij het nieuwe uiterlijk van de stad. Er werd positief gereageerd op het voorlopige ontwerp door de bezoekers van deze bijeenkomst. Zij konden hun opmerkingen kwijt, en deze worden meegenomen in een definitief ontwerp. Dit ontwerp wordt als advies aan de gemeente aangeboden. Als de reactie hierop positief is kunnen de werkzaamheden mogelijk dit jaar nog beginnen.