Nota ontwerp herinrichting Callenbachstraat/Torenstraat

We hebben een aantal reacties ontvangen op het Ontwerp herinrichting Callenbachstraat/Torenstraat. In deze nota leest u welke onderwerpen er aan de orde kwamen en welk standpunt het Platform Binnenstad Nijkerk heeft. Er volgt nog een formele inspraakprocedure, waarna de start van de werkzaamheden begin 2018 staan gepland.

Informatieavond herinrichting van de Callenbachstraat/ Torenstraat

Op 22 juni heeft het platform Binnenstad Nijkerk een informatieavond gehouden in St. Jozef. Deze informatieavond ging over de herinrichting van de Callenbachstraat/ Torenstraat in het centrum van Nijkerk. Tijdens de avond is verteld waarom dit deel van de binnenring wordt heringericht. U kunt hier de plannen nog eens rustig nakijken.

De reactienota zal binnenkort op deze website te lezen zijn. Dan volgt er nog een formele inspraakprocedure, waarna de start van de werkzaamheden begin 2018 staan gepland.