Raadsbesluit; ontwerp aangepast

In het ontwerp zijn wij uitgegaan van het weghalen van de langs parkeervakken aan de Callenbachstraat/ Torenstraat. In de gemeenteraadsvergadering van 14 december 2017 is echter afgesproken dat het langsparkeren aan de Callenbachstraat/ Torenstraat nu nog niet mag worden weggehaald en pas verwijderd kan worden als er voldoende alternatieve parkeerplaatsen zijn. Verder is er afgesproken dat de gemeente bij elke ontwikkeling een afweging maakt of opheffen van langsparkeren gewenst is.

Wat betekent dit voor het ontwerp?

Voor het ontwerp van de Callenbachstraat/ Torenstraat betekent dit dat de langs parkeerplaatsen aan de Callenbachstraat/ Torenstraat gehandhaafd blijven en onderdeel worden van de herontwikkeling van de omgeving Kerkplein. De voorbereidingen hiervan staan gepland in 2021. We hebben het ontwerp in lijn van het raadsbesluit aangepast en aangeboden aan aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Vanuit de gemeente wordt nu de formele inspraak gestart. Zij houden u hiervan op de hoogte.

Nota ontwerp herinrichting Callenbachstraat/Torenstraat

We hebben een aantal reacties ontvangen op het Ontwerp herinrichting Callenbachstraat/Torenstraat. In deze nota leest u welke onderwerpen er aan de orde kwamen en welk standpunt het Platform Binnenstad Nijkerk heeft. Er volgt nog een formele inspraakprocedure, waarna de start van de werkzaamheden begin 2018 staan gepland.

Informatieavond herinrichting van de Callenbachstraat/ Torenstraat

Op 22 juni heeft het platform Binnenstad Nijkerk een informatieavond gehouden in St. Jozef. Deze informatieavond ging over de herinrichting van de Callenbachstraat/ Torenstraat in het centrum van Nijkerk. Tijdens de avond is verteld waarom dit deel van de binnenring wordt heringericht. U kunt hier de plannen nog eens rustig nakijken.

De reactienota zal binnenkort op deze website te lezen zijn. Dan volgt er nog een formele inspraakprocedure, waarna de start van de werkzaamheden begin 2018 staan gepland.