Herinrichting binnenstad Nijkerk

Op 19 of 26 april heeft er een informatieavond plaatsgevonden over de herinrichting van Kleterstraat, Voerstlaantje, Langestraat, Kloosterstraat, Catharinastraat en Het Verlaat. Naar aanleiding van deze avond zijn er opmerkingen en ideeën aan ons als werkgroep kenbaar gemaakt via een reactieformulier.
Deze reacties zijn door ons gebundeld en betrokken bij de verdere uitwerking van het ontwerp dat wij hebben aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Een aantal suggesties en ideeën dienen nog nader uitgewerkt te worden. Denkt u hierbij aan de geveltuintjes, uitstraling van de (winkel)gevels en de kunstuitingen op diverse plekken. Vanuit de werkgroep ondersteunen wij deze initiatieven en worden door de gemeente verder opgepakt.

In de bijlagen treft u de gehele reactienota en de wijze waarop wij uw persoonlijke opmerkingen, suggesties en ideeën hebben verwerkt aan:
Reactienota
Voorlopig ontwerp
Centrumplan Nijkerk

Hoe gaat het proces nu verder?

Vanuit de gemeente wordt nu de formele inspraak gestart. De verwachting is dat de inspraakperiode eind augustus begint dit in verband met de vakantieperiode. Na de besluitvorming krijgen we meer inzicht over de planning van deze herinrichting. De gemeente houdt u hiervan op de hoogte.

Wij danken u voor de positieve inbreng en hopen u zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Simon Meere van de gemeente Nijkerk, s.meere@nijkerk.eu.