Evenementen

Een levendige binnenstad kan niet zonder elkaar versterkende evenementen en activiteiten. We willen tenslotte dat de binnenstad aantrekkelijker wordt om naar toe te gaan, voor Nijkerkers én voor bezoekers.

Daarom maken we een inventarisatie van de huidige evenementen en kijken wat we missen of wat er anders kan. Een van de eerste conclusies is dat er te weinig te doen is voor de jeugd van 3 t/m 12 jaar. We gaan daar op korte termijn al iets aan doen. Voor de lange termijn denken we aan permanente speelvoorzieningen en extra activiteiten voor kinderen en jeugd.

Evenementen zijn vaak een succes dankzij de vele enthousiaste vrijwilligers die allerlei hand en spandiensten verrichten. We willen hiervoor een vrijwilligerspoule opzetten.