170627 kaartje BizCollege steunt BIZ in binnenstad Nijkerk

Het college steunt van harte de instelling van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) in de binnenstad van Nijkerk. Het is een mooie kans voor ondernemers om samen te werken aan een aantrekkelijke binnenstad en de kosten van acties en activiteiten eerlijk te verdelen. Met de steun van het college is een BIZ een stap dichterbij gekomen. Of de BIZ doorgaat is eerst aan de gemeenteraad en bepalen de ondernemers tenslotte zelf, door bij een draagvlakmeting voor of tegen de BIZ te stemmen.

Het initiatief voor een BIZ is genomen door ondernemers en inwoners die verenigd zijn in het Platform Binnenstad Nijkerk. De BIZ is een gemeentelijke belasting die geheven wordt onder gebruikers van panden die hun winkel of onderneming hebben binnen een bepaalde zone (zie plattegrond). Het geld komt in de vorm van een subsidie terug. Een speciaal opgerichte BIZ-stichting ontvangt deze subsidie om hiermee vooraf afgesproken activiteiten te bekostigen.

Wethouder Patricia van Loozen hecht groot belang aan de BIZ voor de economie van de binnenstad: `De binnenstad van Nijkerk heeft een BIZ nodig en verdient het ook. Er is nog zoveel potentie om meer bezoekers te trekken en dus ook voor meer economische groei! Onder andere door samen te werken in een BIZ kunnen ondernemers die potentie aanboren. Een BIZ is bovendien een essentieel onderdelen van de visie `Aantrekkelijk Nijkerk’ van het Platform Binnenstad Nijkerk. BIZ-inkomsten kunnen namelijk andere wensen bekostigen. Ik hoop dan ook van harte dat de ondernemers binnen de zone voor een BIZ gaan stemmen. Want ondernemers én onze binnenstad krijgen met een BIZ waar voor hun geld! ´

Het college stelt nu de raad voor om de BIZ-verordening vast te stellen. Dat gebeurt naar verwachting in september. Vervolgens is de weg vrij voor de formele draagvlakmeting onder de betrokken ondernemers. De gemeente houdt deze draagvlakmeting waarschijnlijk eind oktober. De BIZ gaat door als 50% van de betrokken ondernemers stemt en daarvan minimaal 2/3 voor de instelling van de BIZ is. Kiezen ondernemers voor de BIZ, dan wordt deze ingesteld per 1 januari 2018.

Bedrijven Investeringszone

Als individuele ondernemer werk  jij voor het succes van je eigen zaak.  Maar als ondernemers samen kunnen we nog meer bereiken!  Wij kunnen er samen voor zorgen dat er meer klanten naar onze binnenstad komen.  Hoe? Door met elkaar te investeren in een binnenstad die er aantrekkelijk uit ziet en waarin meer te beleven is.  En dat is mogelijk met de instelling van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ).

Een BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.  Doeltreffend, efficiënt en eerlijk.

Meer informatie over een BIZ in Nijkerk leest u in deze brochure.

We hebben hiervoor een plan gemaakt waarin staat wat we gezamenlijk willen doen en met  welke begroting.

Bepaal of de BIZ doorgaat!

De BIZ is een belasting die de gemeente heft en in de vorm van een subsidie terugkomt. Maar, voordat de BIZ  er komt gaat de gemeente eind oktober 2017  een draagvlakmeting doen.  Als ondernemer binnen de zone gaat u meebeslissen of de BIZ wel of niet doorgaat. U krijgt t.z.t. van de gemeente een stembiljet. De BIZ gaat door als 50% van de betrokken ondernemers gestemd heeft en daarvan 2/3 voor is.

Ons advies is dus: stem voor!