Binnenstad Nijkerk krijgt geen Bedrijfsinvesteringszone

Ondernemers in de binnenstad Nijkerk hebben er voor gekozen dat er in de binnenstad momenteel geen Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) komt. Dat blijkt uit de draagvlakmeting die de gemeente in oktober gehouden heeft.

Een  BIZ is een gemeentelijke belasting die geheven wordt onder gebruikers van panden die hun winkel of onderneming hebben binnen een bepaalde zone. Het geld komt in de vorm van een subsidie terug naar een  BIZ-stichting, om hiermee vooraf afgesproken activiteiten te bekostigen. Van de 156 stemgerechtigde ondernemers hebben er 92 gestemd, waarvan 47 tegen en 45 voor de BIZ zijn. Hiermee is voldaan aan de voorwaarde dat 50% van de stemgerechtigden gestemd moet hebben, maar niet aan de voorwaarde dat daarvan 2/3 voor moet zijn.

Wethouder Patricia van Loozen maakte de uitslag op 23 oktober bekend aan de initiatiefnemers.

Hierbij de reactie van wethouder van Loozen.

Informatie bijeenkomst

Op 28 september 2017 werd de 3e informatie bijeenkomst over de oprichting van de BIZ  gehouden.
Het doel van de avond was de laatste stand van zaken door te nemen en de aanwezigen de gelegenheid te bieden om vragen te stellen.

In de winebar van Alberto’s waren zo’n 40 geïnteresseerden aanwezig. Na een presentatie van Rob Veltink werden de vragen die schriftelijk binnengekomen waren behandeld. Vooral de vraag wat er wel en wat er niet met het budget van de BIZ betaald zou worden kwam aan de orde. Veltink benadrukte dat de uitvoering van de BIZ in overeenstemming moet zijn met het visie document “Aantrekkelijk Nijkerk”. Het zal daar ook jaarlijks aan getoetst worden.

Veltink benadrukte de volgende voordelen van de BIZ:

  • Evenwichtige verdeling van lasten (iedere ondernemer in het gebied betaalt mee, geen freeriders))
  • Gezamenlijk investeren en collectief aankopen is goedkoper en effectiever
  • Meer budget, dus meer slagkracht
  • Professioneler opereren en makkelijker organiseren
  • Meer onderhandelingskracht richting gemeente en overige partijen
  • Positieve bijdrage aan lokaal leefklimaat, waar ondernemers, klanten en gemeente allemaal belang bij hebben
  • Vergroting saamhorigheid tussen ondernemers onderling en gemeente
  • Stok achter de deur, professionalisering aanpak binnenstad.

Hij verwoorde het doel van de BIZ als volgt:
Nijkerk wordt in 2020 herkend als een plek waar mensen uit Nijkerk en de regio graag verblijven in het verzorgde en historische binnenstadsgebied.

Verder vertelde de heer Dennis Toebast nog het één en ander over de oprichting en de eerste zichtbare resultaten van de BIZ in Hoevelaken. Allemaal de schouders er onder was zijn advies, dan wordt het een succes.

Na nog een aantal kritische vragen van enkele aanwezigen en de oproep om vooral te stemmen sloot Rob Veltink de bijeenkomst.

170627 kaartje BizCollege steunt BIZ in binnenstad Nijkerk

Het college steunt van harte de instelling van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) in de binnenstad van Nijkerk. Het is een mooie kans voor ondernemers om samen te werken aan een aantrekkelijke binnenstad en de kosten van acties en activiteiten eerlijk te verdelen. Met de steun van het college is een BIZ een stap dichterbij gekomen. Of de BIZ doorgaat is eerst aan de gemeenteraad en bepalen de ondernemers tenslotte zelf, door bij een draagvlakmeting voor of tegen de BIZ te stemmen.

Het initiatief voor een BIZ is genomen door ondernemers en inwoners die verenigd zijn in het Platform Binnenstad Nijkerk. De BIZ is een gemeentelijke belasting die geheven wordt onder gebruikers van panden die hun winkel of onderneming hebben binnen een bepaalde zone (zie plattegrond). Het geld komt in de vorm van een subsidie terug. Een speciaal opgerichte BIZ-stichting ontvangt deze subsidie om hiermee vooraf afgesproken activiteiten te bekostigen.

Wethouder Patricia van Loozen hecht groot belang aan de BIZ voor de economie van de binnenstad: `De binnenstad van Nijkerk heeft een BIZ nodig en verdient het ook. Er is nog zoveel potentie om meer bezoekers te trekken en dus ook voor meer economische groei! Onder andere door samen te werken in een BIZ kunnen ondernemers die potentie aanboren. Een BIZ is bovendien een essentieel onderdelen van de visie `Aantrekkelijk Nijkerk’ van het Platform Binnenstad Nijkerk. BIZ-inkomsten kunnen namelijk andere wensen bekostigen. Ik hoop dan ook van harte dat de ondernemers binnen de zone voor een BIZ gaan stemmen. Want ondernemers én onze binnenstad krijgen met een BIZ waar voor hun geld! ´

Het college stelt nu de raad voor om de BIZ-verordening vast te stellen. Dat gebeurt naar verwachting in september. Vervolgens is de weg vrij voor de formele draagvlakmeting onder de betrokken ondernemers. De gemeente houdt deze draagvlakmeting waarschijnlijk eind oktober. De BIZ gaat door als 50% van de betrokken ondernemers stemt en daarvan minimaal 2/3 voor de instelling van de BIZ is. Kiezen ondernemers voor de BIZ, dan wordt deze ingesteld per 1 januari 2018.

Bedrijven Investeringszone

Als individuele ondernemer werk  jij voor het succes van je eigen zaak.  Maar als ondernemers samen kunnen we nog meer bereiken!  Wij kunnen er samen voor zorgen dat er meer klanten naar onze binnenstad komen.  Hoe? Door met elkaar te investeren in een binnenstad die er aantrekkelijk uit ziet en waarin meer te beleven is.  En dat is mogelijk met de instelling van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ).

Een BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.  Doeltreffend, efficiënt en eerlijk.

Meer informatie over een BIZ in Nijkerk leest u in deze brochure.

We hebben hiervoor een plan gemaakt waarin staat wat we gezamenlijk willen doen en met  welke begroting.

Bepaal of de BIZ doorgaat!

De BIZ is een belasting die de gemeente heft en in de vorm van een subsidie terugkomt. Maar, voordat de BIZ  er komt gaat de gemeente eind oktober 2017  een draagvlakmeting doen.  Als ondernemer binnen de zone gaat u meebeslissen of de BIZ wel of niet doorgaat. U krijgt t.z.t. van de gemeente een stembiljet. De BIZ gaat door als 50% van de betrokken ondernemers gestemd heeft en daarvan 2/3 voor is.

Ons advies is dus: stem voor!